Studio4Life
Oferta
Galeria
Kontakt

Fizjoterapia

FIZJOTERAPIA - jest działem medycyny klinicznej stosującej uznane przez naukę metody przyrodolecznictwa do rehabilitacji, oraz do leczenia uzupełniającego farmakoterapię i leczenie operacyjne co oznacza, że znajdują one zastosowanie w każdej z trzech dziedzin działalności lekarskiej: profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji.

Leczenie metodami fizjoterapii polega na wywoływaniu fizjologicznych reakcji tkanek za pomocą bodźców fizycznych (np. mechanicznych, termicznych, osmotycznych, elektrycznych, fotoaktynicznych) i chemicznych pochodzących od naturalnych tworzyw uzdrowiskowych, tj. wód mineralnych, gazów i peloidów.

Celem fizjoterapii, jak każdej innej formy leczenia stosowanej przez współczesna medycynę, jest usunięcie procesów chorobowych lub ich następstw i zapobieganie im, zapobieganie nawrotom i postępowi choroby, usuwanie dolegliwości, możliwie najdalej idące przywrócenie zdrowia i jego utrwalenie.

W szczególności celem fizjoterapii jest:

 • zwalczanie bólu;
 • zwalczanie stanów zapalnych;
 • poprawa trofiki przez zwiększenie ukrwienia;
 • zwiększenie odporności ogólnej i zapobieganie zakażeniom;
 • usprawnienie mechanizmów regulacyjnych układu krążenia, oddychania, przemiany materii, termoregulacji, ukrwienia skóry i in.;
 • poprawa lub utrzymanie wydolności ogólnej;
 • normalizacja i wzmocnienie sprawności czynnościowej nerwowego układu autonomicznego;
 • przeciwdziałanie skutkom zmniejszonej aktywności ruchowej i poprawa funkcji ruchowych, m.in. przez rozluźnianie mięsni, wzrost ich siły i usprawnianie koordynacji ruchów, zwiększanie ruchomości stawów, oraz dostosowanie układu ruchu do warunków, jakie powstały wskutek niesprawności, zapobieganie przykurczom;
 • usprawnianie czynności poszczególnych narządów i całego organizmu;
 • poprawa zdolności reagowania całego organizmu na bodźce lecznicze;
 • profilaktyka skutków dezadaptacji organizmu do bodźców termicznych;
 • ewentualnie przygotowanie do operacji i rehabilitacji po niej;
 • rehabilitacja po chorobach, urazach i wadach wrodzonych.

Skutki działania zabiegów fizjoterapeutycznych:

 • Pojedynczy zabieg wywołuje natychmiastową reakcję w postaci krótkotrwałej zmiany czynności komórek, tkanek lub narządów, która może przebiegać z przejściową zmianą homeostazy.
 • Seria zabiegów powoduje odległą reakcję w postaci adaptacji czynnościowej (np. normalizacja zaburzonych funkcji, poprawa i usprawnienie funkcji układów regulacyjnych ustroju, oraz nastawienie mechanizmów utrzymujących homeostazę na nieco inne wartości parametrów) i niekiedy adaptacji morfologicznej (np. przerost mięśni pod wpływem długotrwałego treningu).

Dawkę zabiegu fizjoterapeutycznego stanowi przede wszystkim zastosowana w nim siła energii fizycznej lub chemicznej oraz czas i powierzchnia ciała, na która ona działa. Wpływa na nią również wiele czynników np., wiek, płeć, stan zdrowia, rodzaj i okres choroby.