Studio4Life
Oferta
Galeria
Kontakt

Kinezyterapia

KINEZYTERAPIA - leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji.

Kinezyterapia dzieli się na miejscową i ogólną. Miejscowa - dotyczy bezpośrednio narządu zmienionego chorobowo, składają się a nią:

 • ćwiczenia bierne - wykonywane przez kinezyterapeute bez czynnego udziału chorego;
 • ćwiczenia izometryczne - czynne napinanie mięśni bez zmiany ich długości;
 • ćwiczenia czynno-bierne - ruch wykonywany jest biernie natomiast pacjent czynnie rozluźnia mięśnie;
 • ćwiczenia samowspomagane - pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni;
 • ćwiczenia w odciążeniu - wykonywanie ruchu przy odciążeniu ćwiczonego odcinka ciała;
 • ćwiczenia czynne;
 • wyciągi;
 • ćwiczenia synergistyczne;
 • ćwiczenia oddechowe.

Ogólna - składa się z ćwiczeń części ciała nieobjętych chorobą:

 • ćwiczenia ogólnokondycyjne;
 • ćwiczenia gimnastyki porannej;
 • ćwiczenia w wodzie;
 • sport inwalidów.

Kinezyterapia stosowana jest w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, po zabiegach operacyjnych, po udarach mózgu, po zawale serca, a także w okresie ciąży jako przygotowanie do porodu.