Studio4Life
Oferta
Galeria
Kontakt

Spa & Wellness - Fitness

Dynamiczny stan (system) poszukiwań dobrego samopoczucia z punktu widzenia psychologicznego i socjologicznego, w połączeniu z dążeniem do osiągnięcia maksymalnej (dla jednostki) sprawności fizycznej - poprzez różnorodne formy ruchowe dostosowane do możliwości, gustu, oczekiwań tej jednostki, która tym samym bierze znaczna odpowiedzialność za funkcjonalne doskonalenie własnego organizmu.

Zajęcia cardio - zajęcia kolektywne, dynamiczne z wykorzystaniem przestrzeni, w których występuje odpowiednio nasilona i ustabilizowana praca treningowa aerobowa (tlenowa), prowadząca do poprawy sprawności działania układu sercowo-naczyniowego (cardio-vascular system). W zajęciach tych ogromne znaczenie ma muzyka, choreografia i zawodowe przygotowanie instruktora, który potrafi zastosować proces dydaktyczny.

Zajęcia muscle - zajęcia kolektywne z minimalnym wykorzystaniem przestrzeni (lub w miejscu) i użyciem przyborów oraz akcesoriów fitness, w których priorytetem jest globalne i izolowane wzmacnianie mięśni całego ciała, gdzie głównym celem nie jest znaczne zwiększenie obwodu mięśnia, a wzrost jego siły i wytrzymałości. W zajęciach tych duża rolę odgrywa muzyka i zawodowe przygotowanie instruktora, zwracającego uwagę na technikę i poprawność pozycji wyjściowych w czasie wykonywanych ćwiczeń. Oczywiście, występują też formy mieszane, do których w rożnych proporcjach włącza się ćwiczenia cardio i muscle. Dzięki zaproponowanemu podziałowi form ruchu możemy istniejące koncepcje ćwiczeń i lekcje przykładowo przyporządkować zgodnie z poniższym schematem.

Fitness